Leczenie nieplodnosci zwiazane z endo

Co lepsze: interwencja chirurgiczna czy leczenie farmakologiczne? A może należy połączyć obie metody?
Awatar użytkownika
gosiak76
Moderator
Moderator
Posty: 7373
Rejestracja: sobota, 22 maja 2010, 10:37

Leczenie nieplodnosci zwiazane z endo

Postautor: gosiak76 » niedziela, 31 października 2010, 13:19

Oto artykul dotyczacy leczenia nieplodnosci przy endo

http://www.libramed.com.pl/wpg/numeryar ... 22/05.html
Zycie jest tajemnica - stawiajac kolejny krok nigdy nie wiesz co odkryjesz

domowniczka
Ekspert
Posty: 1507
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 10:05

Re: Leczenie nieplodnosci zwiazane z endo

Postautor: domowniczka » wtorek, 2 listopada 2010, 12:04

fragment powyzszego art.Przepraszam, ze kopiuje, ale tam nie dosc, ze mala czcionka to jeszcze linijki sie nakladaja ( a moze to tylko u mnie)

W JAKI SPOSÓB ENDOMETRIOZA PROWADZI DO NIEPŁODNOŚCI

Aby wyjaśnić przyczynę trudności w zajściu w ciążę przez pacjentki z endometriozą, zaproponowano kilka możliwych mechanizmów. W średniej i ciężkiej postaci choroby (stadia 3.-4.), kiedy ogniska endometriozy i zrosty w jajniku powodują zmiany anatomiczne, za przyczynę niepłodności uważa się generalnie zmniejszenie ruchomości strzępków jajowodu, zmniejszenie ich zdolności do wychwytu komórki jajowej oraz uszkodzenie bądź zamknięcie światła jajowodu. Faktycznie, wyniki nierandomizowanych, prospektywnych badań u kobiet oraz badania prowadzone na zwierzętach przemawiają za taką teorią, gdyż w bardziej zaawansowanych stadiach endometriozy oszczędzające leczenie operacyjne i przywrócenie prawidłowych stosunków anatomicznych w miednicy prowadzi do zwiększenia częstości zajść w ciążę.
Z kolei w przypadku minimalnej lub łagodnej postaci endometriozy (stadia 1.-2.), gdzie zazwyczaj nie stwierdza się morfologicznego uszkodzenia jajników ani jajowodów, zaproponowano cały szereg mechanizmów i zjawisk zachodzących w organizmie kobiety, mogących tłumaczyć sposób, w jaki ogniska endometriozy prowadzą do niepłodności.
Do mechanizmów tych zalicza się: predyspozycję uwarunkowaną genetycznie, w przypadku której istniałoby powiązanie między genami kontrolującymi wystąpienie endometriozy i płodności; reakcję autoimmunologiczną, odpowiadającą za nieudane zagnieżdżenie się zapłodnionej komórki jajowej oraz nieprawidłowości w gospodarce hormonalnej w zakresie osi podwzgórze-przysadka-jajniki, objawiające się zaburzeniami folikulogenezy, zahamowaniem owulacji, zaburzeniami owulacji, zespołem luteinizacji przetrwałego (niepękniętego) pęcherzyka jajnikowego
(LUFS - luteinized unruptured follicle syndrome), defektami fazy lutealnej, oraz hiperprolaktynemią. Jako czynniki wpływające na płodność wymienia się także zmiany w środowisku otrzewnej, a w tym zmiany związane z procesem zapalnym, jak zwiększona ilość płynu w otrzewnej, wzrost liczby i aktywności makrofagów, podwyższone stężenie cytokin i prostanoidów. Nie wykazano jednak, by którykolwiek z proponowanych mechanizmów, prowadził do niepłodności u kobiet z endometriozą jako samodzielny proces patofizjologiczny. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że niepłodność jest sumarycznym efektem wielu różnych procesów.

domowniczka
Ekspert
Posty: 1507
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 10:05

Re: Leczenie nieplodnosci zwiazane z endo

Postautor: domowniczka » wtorek, 2 listopada 2010, 12:11

Podsumowanie: nieplodnosc w endo to sumaryczny efekt wielu roznych procesow. Jakich? czyt. powyzsze :)

Awatar użytkownika
gosiak76
Moderator
Moderator
Posty: 7373
Rejestracja: sobota, 22 maja 2010, 10:37

Re: Leczenie nieplodnosci zwiazane z endo

Postautor: gosiak76 » wtorek, 2 listopada 2010, 18:00

domowniczka pisze:fragment powyzszego art.Przepraszam, ze kopiuje, ale tam nie dosc, ze mala czcionka to jeszcze linijki sie nakladaja ( a moze to tylko u mnie)


u mnie tez linijki sie nakladaja w tym artykule
Zycie jest tajemnica - stawiajac kolejny krok nigdy nie wiesz co odkryjesz

vwd
Moderator
Moderator
Posty: 4069
Rejestracja: piątek, 23 października 2009, 14:24

Re: Leczenie nieplodnosci zwiazane z endo

Postautor: vwd » poniedziałek, 8 listopada 2010, 15:54

u mnie tez :) moze wklejac po kawalku ten dlugi tekst i analizowac po kolei Bo po przeczytaniu calosci... chcialabym powtorzyc za domowniczka
domowniczka pisze:Podsumowanie: nieplodnosc w endo to sumaryczny efekt wielu roznych procesow. Jakich? czyt. powyzsze :)

Awatar użytkownika
gosiak76
Moderator
Moderator
Posty: 7373
Rejestracja: sobota, 22 maja 2010, 10:37

Re: Leczenie nieplodnosci zwiazane z endo

Postautor: gosiak76 » niedziela, 21 listopada 2010, 16:02

Skutecznosc leczenia nieplodnosci zwiazanej z endometrioza

Minimalna lub łagodna postać endometriozy (stadia 1.-2.)

Dostępne badania populacyjne nie potwierdziły przewagi leczenia farmakologicznego czy chirurgicznego nad nieleczeniem (obserwacją) i prostym leczeniem objawowym (śr. przeciwbólowe) w przypadkach minimalnej lub łagodnej endometriozy. Co prawda Siebel i wsp. (1982) oraz Bayer i wsp. (1988) donosili początkowo, że danazol jest skuteczniejszy niż postępowanie wyczekujące, jednak bardziej szczegółowe sprawdzenie ich danych przy pomocy analizy tabel przeżycia wykazało brak statystycznie znamiennej różnicy pomiędzy obiema badanymi grupami. Z kolei Hull i wsp. (1987)34 przedstawili kontrolowane badanie porównawcze stosowania doustnego medroksyprogesteronu, danazolu i leczenia objawowego u kobiet z endometriozą w stadium 1.-2. W oparciu o analizę tabel przeżycia wyliczono odsetki zajść w ciążę w tych trzech grupach, które wyniosły odpowiednio 71, 46 i 55%. Różnice między grupami nie były jednak znamienne statystycznie. Co ciekawe, randomizowane badania z kontrolą w postaci placebo wykazały, że nieco wyższy odsetek zajść w ciążę (choć nie znamienny) stwierdza się w grupie przyjmującej placebo niż w grupie kobiet leczonych farmakologicznie danazolem, gestrinonem lub octanem medroksyprogesteronu.

W innych badaniach porównywano skuteczność elektrokoagulacji i postępowania wyczekującego w leczeniu stadiów 1.-2. endometriozy, jednak nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w odsetku zajść w ciążę w obu grupach. Dwa badania porównywały oszczędzające zabiegi chirurgiczne z innymi rodzajami terapii. Guzick i Rock (1983) porównywali danazol i oszczędzające leczenie chirurgiczne w endometriozie łagodnej i umiarkowanej, jednak nie stwierdzili żadnych istotnych różnic ani w ogólnej liczbie ciąż, ani w miesięcznych wskaźnikach płodności. Podobne wskaźniki zachodzenia w ciążę uzyskali Olive i Lee (1986), porównując leczenie objawowe i oszczędzające leczenie chirurgiczne u kobiet z endometriozą w łagodnej i umiarkowanej postaci. Również porównanie monoterapii danazolem, monoterapii (ewaporyzacji) laserem CO2 w laparoskopii oraz terapii skojarzonej – ewaporyzacji laserem CO2 w połączeniu z pooperacyjną kuracją danazolem, u kobiet z niepłodnością i minimalną endometriozą wykazało, że nie ma znamiennych statystycznie różnic we wskaźnikach zajścia w ciążę pomiędzy tymi trzema grupami.

Fedele i wsp. (1992) opublikowali prospektywne, randomizowane badanie kontrolowane, porównujące trzy cykle terapeutyczne hiperstymulacji jajników z następową inseminacją maciczną (COH/IUI) z postępowaniem wyczekującym u pacjentek z pierwszym stadium endometriozy. Chociaż terapia COH/IUI zaowocowała wyższym wskaźnikiem płodności w danym cyklu, skumulowane wskaźniki ciąż nie różniły się znamiennie pomiędzy obiema grupami objętymi badaniem. Wiele prospektywnych i retrospektywnych badań wskazywało jednak, że techniki wspomaganego rozrodu u kobiet z łagodną lub umiarkowaną postacią endometriozy dają lepsze wskaźniki zajść w ciążę, niż postępowanie wyczekujące. Ponadto, Remorgida i wsp. (1990)44 wykazali, że 6 miesięcy terapii analogami GnRh, zastosowane przed zabiegiem GIFT, zaowocowało podobnym wskaźnikiem zajść w ciążę, jak terapia analogiem GnRh wykorzystująca zjawisko „flare up” (indukcja owulacji), lub terapia ludzką gonadotropiną menopauzalną (HMG) bez analogu GnRh. Jednak wobec braku jakichkolwiek badań porównawczych TWR z innymi metodami leczenia, stosowanie tych pierwszych, które są bardziej inwazyjne i droższe, nie może być zalecane jako postępowanie z wyboru w leczeniu minimalnej lub łagodnej postaci endometriozy.

Wydaje się zatem, że w oparciu o wyniki większości badań porównawczych, nieleczenie (postępowanie wyczekujące) jest w przypadku niepłodności u kobiet z minimalną lub łagodną endometriozą tak samo skuteczne (biorąc pod uwagę wskaźniki zajść w ciążę), jak leczenie farmakologiczne, chirurgiczne lub skojarzone. Jednak niedawno, Macoux i wsp. (1997) przeprowadzili prospektywne, randomizowane badanie na grupie 341 kobiet z niewyjaśnionego charakteru niepłodnością, u których w diagnostycznej laparoskopii stwierdzono minimalną lub łagodną endometriozę. U części kobiet wykonano resekcję/ablację znalezionych zmian, zaś w grupie kontrolnej zmiany pozostawiono bez leczenia. W badaniu tym stwierdzono, że w okresie pierwszych 36 tygodni od laparoskopii, odsetek zajść w ciążę był znamiennie wyższy w grupie kobiet poddanych laparoskopii, niż w grupie kobiet pozostawionych bez żadnego leczenia. Dopóki obserwacja ta nie zostanie potwierdzona w innym badaniu, nie można zaproponować żadnego schematu leczenia, którego zastosowanie wiązałoby się z większym prawdopodobieństwem zajścia w ciążę niż obserwacja i leczenie dolegliwości u kobiet z niepłodnością skojarzoną z minimalną lub łagodną (stadia 1.-2.) postacią endometriozy.

Postać umiarkowana i ciężka endometriozy (stadia 3.-4.)

Dane dotyczące wyników postępowania wyczekującego w umiarkowanej i ciężkiej postaci endometriozy są skąpe, zaś obserwowane wskaźniki ciąż i miesięcznej płodności są niższe, niż u kobiet z łagodną postacią endometriozy. Szacuje się, że najwyżej do 10% tych kobiet zajdzie w ciążę w okresie 2 lat obserwacji. Nie przeprowadzono dotąd randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych, które oceniłyby skuteczność samego leczenia farmakologicznego w terapii niepłodności na tle umiarkowanej lub ciężkiej postaci endometriozy. Ogólnie rzecz biorąc, najczęściej stosowane rozwiązanie terapeutyczne, mające na celu zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia w ciążę to leczenie chirurgiczne. Jest dość prawdopodobne, że w przypadku zaburzonych stosunków anatomicznych w okolicy jajowodów i jajników, co ma zawsze miejsce w ciężkiej postaci endometriozy, oszczędzający zabieg chirurgiczny poprawiający ten stan jest niezbędny dla uzyskania poprawy w zdolności do zajścia w ciążę. Jednakże znaczenie samego tylko usuwania ognisk endometriozy jest wątpliwe. Jak się okazuje, resekcja lub ablacja ognisk endometriozy nie daje lepszych efektów terapeutycznych niż leczenie farmakologiczne, bądź sama obserwacja w umiarkowanej postaci endometriozy. Jednak w przypadku ciężkiej endometriozy obserwowano znamiennie wyższe wskaźniki poczęć po leczeniu operacyjnym oraz ewaporyzacji laserowej. Pomimo zachęcających przesłanek teoretycznych nie udowodniono, aby skojarzona terapia farmakologiczno-chirurgiczna poprawiała płodność w umiarkowanej lub ciężkiej postaci endometriozy. W sytuacji, gdy brak jest badań porównawczych mogących ocenić skuteczność leczenia skojarzonego na tle leczenia objawowego, monoterapii farmakologicznej ani w porównaniu z postępowaniem czysto zabiegowym, generalnie panuje tendencja do podawania środków farmakologicznych przed lub po oszczędzającym zabiegu operacyjnym, w nadziei na zwiększenie szans na zajście w ciążę po zakończeniu całej kuracji. Niestety, większość dowodów wskazuje na brak skuteczności przedoperacyjnego lub pooperacyjnego podawania środków farmakologicznych w leczeniu niepłodności w przebiegu średniej lub ciężkiej postaci endometriozy.

Zastosowanie technik wspomaganego rozrodu w leczeniu niepłodności związanej z endometriozą wydaje się być usprawiedliwione i najodpowiedniejsze u kobiet ze znacznego stopnia z endometriozą, gdzie stwierdza się istotne uszkodzenie jajowodów lub zaburzenia stosunków anatomicznych w obrębie miednicy. Zapłodnienie in vitro oraz wprowadzanie tak uzyskanych zarodków do macicy (IVF-ER) jest zatem w takiej sytuacji metodą z wyboru. Natomiast w przypadku, gdy u pacjentki stwierdza się przynajmniej jeden drożny jajowód, można rozważać zastosowanie GIFT lub TET. Jednak rzeczywisty wpływ endometriozy na zajście w ciążę po zastosowaniu TWR trudno ocenić, ponieważ endometrioza utrudnia monitorowanie rozwoju pęcherzyków jajnikowych. Wśród badaczy nie ma zgodności, czy endometrioza prowadzi do zmniejszenia podatności jajników na stymulację, pogorszenia wskaźników pozyskiwania oocytów, obniżenia wskaźników płodności i obniżenia wskaźników embriogenezy.

W niektórych badaniach, u kobiet z endometriozą w umiarkowanym lub ciężkim stopniu zaawansowania, w programie zapłodnienia pozaustrojowego obserwuje się niższy wskaźnik zajść w ciążę oraz większą częstość poronień. Jednak w innych badaniach nie wykryto żadnego związku pomiędzy stopniem ciężkości endometriozy a zachodzeniem w ciążę. Badano także zastosowanie leczenia analogami GnRh przed stymulacją jajników w związku z TWR w przebiegu endometriozy. Według Oehningera i Rosenwaksa (1990), u kobiet z umiarkowaną lub ciężką postacią endometriozy, poddanych zabiegowi IVF-ER, u których zastosowano identyczną stymulację gonadotropinami, po 6 miesiącach terapii analogiem GnRh lub bez przyjmowania tego analogu, stwierdzono znamiennie wyższy odsetek ciąż w grupie otrzymującej analog.
Z kolei Dicker i wsp. (1992) opublikowali wyniki badania, w którym 35 z 67 pacjentek z ciężką endometriozą wylosowano do wstępnego podawania preparatu Decapeptyl przez
6 miesięcy. W tej grupie pacjentek, IVF nie było skuteczniejsze niż u kobiet, które nie otrzymywały analogu GnRh. Niezależnie od tych wyników, wobec braku bardziej przekonujących dowodów, rutynowe podawanie analogów GnRh przez okres 4 do 6 miesięcy poprzedzających program ART u kobiet z umiarkowaną lub ciężką postacią endometriozy, nie może być bezwzględnie zalecane w celu zwiększenia szansy zajścia w ciążę.
Zycie jest tajemnica - stawiajac kolejny krok nigdy nie wiesz co odkryjesz

vwd
Moderator
Moderator
Posty: 4069
Rejestracja: piątek, 23 października 2009, 14:24

Re: Leczenie nieplodnosci zwiazane z endo

Postautor: vwd » niedziela, 21 listopada 2010, 21:13

to co napisalas powinny przeczytac wszystkie kobiety, kt. maja problem z nieplodnoscia :)

endoaga82
Udzielający się
Posty: 12
Rejestracja: wtorek, 1 lutego 2011, 22:28

Re: Leczenie nieplodnosci zwiazane z endo

Postautor: endoaga82 » piątek, 18 lutego 2011, 18:52

W leczeniu niepłodnosci korzystam z naprotechnologii.

domowniczka
Ekspert
Posty: 1507
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 10:05

Re: Leczenie nieplodnosci zwiazane z endo

Postautor: domowniczka » poniedziałek, 28 lutego 2011, 19:26

z czego? ja to jakas zacofana jestem i nie wiem...

Awatar użytkownika
gosiak76
Moderator
Moderator
Posty: 7373
Rejestracja: sobota, 22 maja 2010, 10:37

Re: Leczenie nieplodnosci zwiazane z endo

Postautor: gosiak76 » poniedziałek, 28 lutego 2011, 20:02

Domowniczko w takim razie odsylam Ciebie do tego watku na temat naprotechnologii viewtopic.php?f=29&t=583 :)
Zycie jest tajemnica - stawiajac kolejny krok nigdy nie wiesz co odkryjesz

domowniczka
Ekspert
Posty: 1507
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 10:05

Re: Leczenie nieplodnosci zwiazane z endo

Postautor: domowniczka » środa, 2 marca 2011, 10:14

juz pamietam :D to przez to trudne slownictwo zapomnialam ;) Juz tyle sie naczytalam... (gl.dzieki Gosi), ze pekam z wiedzy :lol:

Awatar użytkownika
gosiak76
Moderator
Moderator
Posty: 7373
Rejestracja: sobota, 22 maja 2010, 10:37

Re: Leczenie nieplodnosci zwiazane z endo

Postautor: gosiak76 » środa, 2 marca 2011, 12:51

Ciesze sie Skarbie ze juz sobie przypomnialas - dobrze ze ten watek jest wciaz na forum i jest pomocny gdy o czyms sie zapomni ;)
Zycie jest tajemnica - stawiajac kolejny krok nigdy nie wiesz co odkryjesz

sylwiunia1
Udzielający się
Posty: 38
Rejestracja: czwartek, 25 lipca 2013, 08:21

Re: Leczenie nieplodnosci zwiazane z endo

Postautor: sylwiunia1 » sobota, 10 sierpnia 2013, 07:08

endoaga82 pisze:W leczeniu niepłodnosci korzystam z naprotechnologii.

również zaczęłam korzystać z naprotchnologi od 22 maja 2013, obecnie to zaczął się 4 cykl obserwacji

Awatar użytkownika
gosiak76
Moderator
Moderator
Posty: 7373
Rejestracja: sobota, 22 maja 2010, 10:37

Re: Leczenie nieplodnosci zwiazane z endo

Postautor: gosiak76 » czwartek, 15 sierpnia 2013, 13:59

Co sadzisz o tej metodzie sylwiunia ??
Zycie jest tajemnica - stawiajac kolejny krok nigdy nie wiesz co odkryjesz

sylwiunia1
Udzielający się
Posty: 38
Rejestracja: czwartek, 25 lipca 2013, 08:21

Re: Leczenie nieplodnosci zwiazane z endo

Postautor: sylwiunia1 » poniedziałek, 19 sierpnia 2013, 08:46

Jestem zadowolona z tej metody, lekarz na wizycie poświęca bardza duzo czasu, nie ma pośpiechu wszytko wyjaśnia bardzo dokladnie analizuje obserwacje, dzięki którym zdiagnozował problemy, które wcześniej nigdy nikt nie brał pod uwagę( w poradni niepłodności lekarz stwierdził, że przyczyna naszej niepłodności jest idiopatyczna czyli neznanego pochodzenia i zaproponował inseminacje). Spotkania z instruktorem są bardzo pomocne w nauce obserwacji, jeżdzimy na nie razem z mężem, Naprotechnologia to naprawdę rzetelna diagnostyka - i dokładna obserwacja i interpretacja cyklu kobiety, i badania laboratoryjne, i badania ultrasonograficzne itd. No i przede wszystkim dokładny wywiad z pacjentką, a także z jej mężem (partnerem). A potem dopiero są odpowiednie zalecenia do ktorych się stosujemy. Dzięki tej metodzie mam nadzieje na poczęcie,


Wróć do „Jak leczyć endometriozę?”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość